2019-2021

Madonnas

[EN]

This project was heavily inspired by traditional portraits of the Madonna and Child genre. Although it showcases the same nurturing and intuitive qualities that are associated with Mother Mary and therefore women in general, in these portraits those qualities are explicitly separated from motherhood. Instead, the women are captured while they comfort their male partners. This project aims so celebrate the traditional ‘softer’ qualities associated with the female sex and their incredible importance outside the context of motherhood.

[NL]
Madonnas is een serie portretten van stellen, geïnspireerd op traditionele schilderijen van de Madonna met Kind. De geborgenheid die we kennen uit dit genre staat centraal, maar is losgemaakt van het moederschap. In plaats daarvan leggen de portretten een moment vast waarop een man deze geborgenheid zoekt bij zijn vrouwelijke partner. Het is een alledaags moment, maar een die we vrijwel nooit van elkaar zien.

De fotoserie is een viering van de kwaliteiten die traditioneel gezien, geassocieerd worden met vrouwelijkheid. Eigenschappen als zorgzaamheid, intuïtie en emotionele intelligentie: kwaliteiten die in hun zachtheid enorm belangrijk zijn, maar doorgaans niet als sterk of krachtig worden gezien. Ook vandaag de dag wordt er wanneer er over een ‘sterke vrouw’ wordt gesproken veelal gedoeld op vrouwen die ‘hun mannetje staan’. De Madonnas serie benadrukt dat ook de zachtere kwaliteiten van essentiële waarde en kracht zijn; niet alleen binnen het ouderschap (waar ze doorgaans wel worden geprezen), maar ook daarbuiten. Tegelijkertijd geeft de serie mannen de ruimte om zich in een kwetsbare positie af te beelden, en zo de stereotypische en onrealistische beeldvorming te doorbreken waarmee zij te maken hebben.

Stellen die zich herkenden in de thematiek konden zich opgeven om mee te doen aan het project. Zij werden vervolgens alleen gelaten in een fotografie set, waarbij de vrouw de afstandsbediening kreeg waarmee zij de camera kon bedienen. Op die manier kregen de stellen de ruimte om een integer moment vast te leggen, dat aansloot op hun huiselijke realiteit.

Cleo & Robert, Madonna, 2021
Diandra & Tom, Madonna, 2021
Nadya & Ari, Madonna, 2021
Yanice & Diko, Madonnas, 2021
Evita & Jacob, Madonnas, 2021
Dianne & Jan, Madonnas, 2021
Hannelotte & Aalt, Madonnas, 2021
Sharonie & Martijn, Madonnas, 2021
Annemarie & Frank, Madonnas, 2021


Recent Portfolios