2019-2021

Madonna project

Prints not yet available

[EN]
A sneak peek at the new series I’m working on. This project was heavily inspired by traditional portraits of the Madonna and Child genre. Although it showcases the same nurturing and intuitive qualities that are associated with Mother Mary and therefore women in general, in these portraits those qualities are explicitly separated from motherhood. Instead, the women are captured while they comfort their male partners. This project aims so celebrate the traditional ‘softer’ qualities associated with the female sex and their incredible importance outside the context of motherhood.

[NL]
Hierbij een kleine preview van de nieuwe serie waar ik aan werk. Het Madonna project bestaat uit portretten van stellen, geïnspireerd op traditionele schilderijen van de Madonna met Kind. De moederlijke geborgenheid die we kennen uit dit genre staat centraal, maar is in dit geval losgemaakt van het moederschap zelf. De serie onderstreept het belang van de traditionele “vrouwelijke krachten” als zorgzaamheid en emotionele intelligentie. Niet binnen de moederrol, waar deze eigenschappen al vaak geprezen worden, maar juist daarbuiten. Het is waardevol om iemand te hebben die je geborgenheid biedt en waarbij je tot rust kan komen. Dit geld zowel voor mannen als vrouwen. Toch zien we binnen onze beeldcultuur bijna uitsluitend afbeeldingen van de vrouw in de armen van een man en niet andersom. Dit eenzijdige beeld wekt de indruk dat mannen geen kwetsbare positie behoren aan te nemen en dat vrouwen de enige zijn die bescherming nodig hebben.

De portretten uit het Madonna project leggen een moment vast waarop de man geborgenheid zoekt bij zijn vrouwelijke partner. Om dit te bereiken werden modellen alleen gelaten in een fotografie set en kreeg de vrouw een draadontspanner in handen waarmee zij de camera kon bedienen. Zo kon de vrouw bepalen wanneer dat moment van overgave daadwerkelijk plaatsvond en de foto kon worden gemaakt. De omgevingen waarin de stellen zijn vastgelegd refereren tegelijkertijd naar huiselijke omgevingen en achtergronden uit de schildertraditie van de Madonna met Kind.

De serie viert de kracht van de klassieke ‘vrouwelijke’ eigenschappen die zowel binnen de patriarchale maatschappij als binnen het feministische gedachtengoed veelal werden gezien als zijnde minder waard. Ook binnen de huidige context van de vierde feministische golf, waarin buzzwords als Girlboss online de boventoon voeren, wordt veelal een “sterke onafhankelijke vrouw” verheerlijkt die haar mannetje staat. Het Madonna project benadrukt dat ook de zachtere kwaliteiten van essentiële waarde zijn; niet alleen binnen het ouderschap en persoonlijke relaties, maar ook ver daarbuiten.

Preview: Hannelotte & Aalt, Madonna Project, 2020
Preview: Yanice & Diko, Madonna Project, 2020


Recent Portfolios